Sơn Bả Heavy Putty

HEAVY PUTTY là hai gói, bột bã Epoxy nhựa kết dính bám trên bề mặt bê tông tạo nên sự phục hồi nhanh chóng, cung cấp lớp màng film và bám dính tốt.

Danh mục: