Sơn lót 2 thành phần FLOOR S SEALER – Kangnam Jevisco

Sơn lót 2 thành phần FLOOR S SEALER. Sơn lót cho bê tông và vữa dựa trên nhựa epoxy rắn và chất làm cứng bổ sung amin. Độ bám dính .