Sơn lót đặc chủng Supro Solvent Free Primer

Sơn lót đặc chủng Supro Solvent Free Primer. Chuẩn bị bề mặt: Loại bỏ tất cả dầu và chất dịch trên bề mặt cần sơn. Không sơn nền bê tông chưa qua khỏi 28 ngày

Danh mục: