Sơn Lót Epoxy Episol Tile Primer

Sơn Lót Epoxy Episol Tile Primer. EPISOL TILE PRIMER của hãng sơn epoxy chokwang là hai gói, sơn epoxy / polyamide có sẵn dung môi .Cho độ bám dính tuyệt vời

Danh mục: