Sơn Phủ Epoxy Epifloor Green Tv, Grey N7.0, Blue 836

Sơn Phủ – Epoxy Epifloor Green Tv, Grey N7.0, Blue 836. EPI FLOOR  là hai gói, sơn epoxy / polyamide có sẵn dung môi .Cho phép chống chịu tốt ma sát, tác động

Danh mục: