Sơn phủ màu Paralux 4HG

Sơn phủ màu – Sơn Paralux 4HG. Sơn Paralux 4HG của Kansai là loại sơn phủ epoxy 2 thành phần được sản xuất theo công thức đặc biệt mang lại bề mặt có độ bền và bóng cao.

Danh mục: