Sơn tự phẳng chống hóa chất- ET5500

Sơn tự phẳng chống hóa chất- ET5500. ET5500-UNIPOXY CHEMICAL RESISTANCE là Sơn epoxy kcc chống acid 2 thành phần, hệ tự trải phẳng, có khả năng kháng acid,kháng

Danh mục: