Sản phẩm
Fanpage

Giá Thi Công Sơn Epoxy Trọn Gói Năm 2021

Giá Thi Công Sơn Epoxy Trọn Gói Năm 2021

Rất nhiều khách hàng gọi chúng tôi để hỏi giá thi công sơn epoxy trọn gói. Công ty Phong Phú xin gửi đến quý khách hàng giá thi công trọn gói năm 2021 như sau:

1. Thi công sơn epoxy hệ lăn (01 lớp lót + 02 lớp màu)

STTCHUẨN LOẠIĐVTHIỆN TRẠNGĐƠN GIÁ (VNĐ)
1HỆ LĂN
(01 LỚP LÓT + 02 LỚP MÀU)
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
60,00~80,000
2HỆ LĂN
(01 LỚP LÓT + 02 LỚP MÀU)
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
80,000~100,000
3LINE VÀNG/TRẮNG …MD 15,000~20,000
1. Giá chưa VAT 10%,  bảng giá trên là bảng giá tham khảo. Đơn giá: phụ thuộc rất nhiều
Hiện trạng bê tông, khối lượng, vị trí thi công. Khảo sát & Tư vấn miễn phí! Hotline: 0909-469-769

2. Bảng báo giá thi công sơn sàn epoxy tự san phẳng , Độ dày 1mm – đến 3 mm

STTCHUẨN LOẠIĐVTHIỆN TRẠNGĐƠN GIÁ (VNĐ)
1SƠN EPOXY TỰ PHẲNG, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
180,000~230,000
2SƠN EPOXY TỰ PHẲNG, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN MỚI
Hotline: 0909-469-769
230,000~280,000
3SƠN EPOXY TỰ PHẲNG, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
330,000~380,000
4SƠN EPOXY TỰ PHẲNG, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT
5SƠN EPOXY TỰ PHẲNG, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT
6SƠN EPOXY TỰ PHẲNG, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT
7LINE VÀNG/TRẮNG …MD 15,000~20,000
1. Giá chưa VAT 10%,  bảng giá trên là bảng giá tham khảo. Đơn giá: phụ thuộc rất nhiều
Hiện trạng bê tông, khối lượng, vị trí thi công. Khảo sát & Tư vấn miễn phí!
Thi công sơn epoxy 2 thành phần hoàn thiện

Thi công sơn epoxy 2 thành phần hoàn thiện

>>> Xem thêm: hướng dẫn thi công sơn sàn epoxy đúng kỹ thuật

3. Bảng báo giá thi công epoxy sơn tự san phẳng kháng hóa chất , Độ dày 1mm – đến 3 mm

STTCHUẨN LOẠIĐVTHIỆN TRẠNGĐƠN GIÁ (VNĐ)
1HỆ LĂN KHÁNG HÓA CHẤT
(01 LỚP LÓT + 02 LỚP MÀU)
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
90,000 ~ 100,000
2HỆ LĂN KHÁNG HÓA CHẤT
(01 LỚP LÓT + 02 LỚP MÀU)
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
120,000~130,000
3SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
230,000~280,000
4SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
300,000~350,000
5SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
380,000~450,000
6SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT
7SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT
8SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT
9LINE VÀNG/TRẮNG …MD 15,000~20,000
1. Giá chưa VAT 10%,  bảng giá trên là bảng giá tham khảo. Đơn giá:phụ thuộc rất nhiều
Hiện trạng bê tông, khối lượng, vị trí thi công. Khảo sát & Tư vấn miễn phí!

4. Thi Công Sơn epoxy chống tĩnh điện – Hệ lăn và hệ tự phẳng

STTCHUẨN LOẠIĐVTHIỆN TRẠNGĐƠN GIÁ (VNĐ)
1HỆ LĂN CHỐNG TĨNH ĐIỆN
(01 LỚP LÓT + 02 LỚP MÀU)
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
2HỆ LĂN CHỐNG TĨNH ĐIỆN
(01 LỚP LÓT + 02 LỚP MÀU)
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
3SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
4SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
5SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
6SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
7SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
8SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TĨNH ĐIỆN, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
9LINE VÀNG/TRẮNG …MD 15,000~20,000
1. Giá chưa VAT 10%,  bảng giá trên là bảng giá tham khảo. Đơn giá:phụ thuộc rất nhiều
Hiện trạng bê tông, khối lượng, vị trí thi công. Khảo sát & Tư vấn miễn phí!
Sơn chống trơn trượt ram dốc

Sơn chống trơn trượt ram dốc

5. Thi Công Sơn epoxy chống trơn trượt – Hệ lăn và Hệ Tự Phẳng

STTCHUẨN LOẠIĐVTHIỆN TRẠNGĐƠN GIÁ (VNĐ)
1HỆ LĂN
(01 LỚP LÓT + 01 LỚP CÁT +02 LỚP MÀU)
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
2HỆ LĂN
(01 LỚP LÓT + 01 LỚP CÁT +02 LỚP MÀU)
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
3SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
4SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
5SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN MỚI
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
6SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT, ĐỘ DÀY:
01 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
7SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT, ĐỘ DÀY:
02 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
8SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHỐNG TRƠN TRƯỢT, ĐỘ DÀY:
03 MM
M2NỀN CŨ
Hotline:
0909-469-769
KHẢO SÁT & TƯ VẤN
9LINE VÀNG/TRẮNG …MD 15,000~20,000
1. Giá chưa VAT 10%,  bảng giá trên là bảng giá tham khảo. Đơn giá:phụ thuộc rất nhiều
Hiện trạng bê tông, khối lượng, vị trí thi công. Khảo sát & Tư vấn miễn phí!

(Lưu ý: Bảng giá thi công trên là giá tham khảo)

Video Quy trình sơn epoxy tự san phẳng:

Một số yêu tố quyết định đến giá thi công sơn nền epoxy trọn gói như sau:

 1. Chất lượng nền bê tông: Nền mới, nền cũ …
 2. Hãng sơn yêu cầu. Các hãng sơn như: Jotun, Sika, Kcc, Chokwang, Aica, Samwha, Jevisco, Nanpao, Noroo nanpao, Rainbow …
 3. Khối lượng thi công, nếu diện tích càng lớn thì giá càng thấp,
 4. Địa lý. Nếu công trình càng gần HCM và các tỉnh vệ tinh thì giá sẽ thấp hơn,

Công ty chúng tôi đã thi công sơn epoxy chống thấm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất tại Hồ Chí Minh như sau:

1./ Khu công nghiệp Đông Nam – Vị trí: xã Hòa Phú & xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp. HCM

2./ Khu công nghiệp Linh Trung I -Vị trí: QL 1A, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. HCM

3./ Khu công nghiệp Hiệp Phước-Vị trí: Long Thới, Nhà Bè, Tp. HCM

4./ Khu công nghiệp Tân Thuận-Vị trí: P. Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM

5./ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc-Vị trí: Bình Chánh, Tp. HCM

6./ Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi-Vị trí: Tân An Hội, Củ Chi, Tp. HCM

7./ Khu công nghệ Cao Tp. HCM-Vị trí: Quận 9, Tp. HCM

8./ Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp-Vị trí: P. Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. HCM

9./ Khu công nghiệp Tân Tạo.Vị trí: P. Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM

10./ Khu công nghiệp Tân Phú Trung.Vị trí: xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. HCM

11./ Khu công nghiệp Tân Bình. Vị trí: quận Tân Bình, Tp. HCM

12./ Khu công nghiệp Phong Phú. Vị trí: Phong Phú, Bình Chánh, Tp. HCM

13./ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Vị trí: Bình Lợi, Bình Chánh, Tp. HCM

14./ Khu công nghiệp Linh Trung II. Vị trí: Linh Trung, Thủ Đức, Tp. HCM

15./ Khu công nghiệp Cát Lái II. Vị trí: Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp. HCM

16./ Khu công nghiệp Bình Chiểu. Vị trí: Thủ Đức, Tp. HCM

17./ Khu công viên phần mềm Quang Trung. Vị trí: P. Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. HCM

18./ Khu công nghiệp An Hạ. Vị trí: Bình Chánh, Tp. HCM

19./ Cụm công nghiệp Cơ Khí Ô Tô – Tp. HCM. Vị trí: Củ Chi, Tp. HCM

20./ Cụm công nghiệp Đa Phước. Vị trí: Đa Phước, Bình Chánh, Tp. HCM

21./ Cụm công nghiệp Phạm Văn Cội. Vị trí: Củ Chi, Tp. HCM

22./ Cụm công nghiệp Tân Quy A. Vị trí: Củ Chi, Tp. HCM

23./ Cụm công nghiệp Tân Quy B. Vị trí: Củ Chi, Tp. HCM

24./ Cụm công nghiệp Long Sơn. Vị trí: P. Long Sơn, quận 9, Tp. HCM

25./ Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp quận 2. Vị trí: P. Cát Lái, quận 2, Tp. HCM

26./ Cụm công nghiệp Tân Thới Nhì. Vị trí: Hóc Môn, Tp. HCM

27./ Cụm công nghiệp Tân Hiệp A. Vị trí: Hóc Môn, Tp. HCM

28./ Cụm công nghiệp Tân Hiệp B. Vị trí: Hóc Môn, Tp. HCM

29./ Cụm công nghiệp Nhị Xuân. Vị trí: Hóc Môn, Tp. HCM

30./ Cụm công nghiệp Đông Thạnh. Vị trí: Hóc Môn, Tp. HCM

31./ Cụm công nghiệp Dương Công Khi. Vị trí: Hóc Môn, Tp. HCM

32./ Cụm công nghiệp Bàu Trăn. Vị trí: Củ Chi, Tp. HCM

33./ Cụm công nghiệp Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Vị trí: Bình Chánh, Tp. HCM

34./ Cụm công nghiệp Trần Đại Nghĩa. Vị trí: Bình Chánh, Tp. HCM

35./ Cụm công nghiệp Quy Đức. Vị trí: Bình Chánh, Tp. HCM

36./ Cụm công nghiệp Tân Túc . Vị trí: Bình Chánh, Tp. HCM

37./ Cụm công nghiệp Long Thới. Vị trí: Nhà Bè, Tp. HCM

38./ Cụm công nghiệp Bình Khánh. Vị trí: Cần Giờ, Tp. HCM

39./ Cụm công nghiệp Hiệp Thành . Vị trí: quận 12, Tp. HCM

40./ Cụm công nghiệp Bình Đăng . Vị trí: quận 8, Tp. HCM

41./ Cụm công nghiệp Phú Mỹ. Vị trí: quận 7, Tp. HCM

Thi công sơn epoxy hệ lăn 2 thành phần hoàn thiện

Thi công sơn epoxy hệ lăn 2 thành phần hoàn thiện

Công ty chúng tôi đã thi công các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất tại Bình Dương như sau:

 1. KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE. Vị trí : Xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương
 2. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ GIA. Vị trí : Bến Cát – Bình Dương
 3. KHU CÔNG NGHIÊP ĐẠI NĂNG .Vị trí : Khu liên hợp CN – DV – Đô thị Bình Dương.
 1. KHU CÔNG NGHIÊP VISIP 1. Vị trí : Huyện Thuận An – Tỉnh Bình Dương
 2. KHU CÔNG NGHIÊP VISIP 2A . Vị trí : Xã Thuận Hòa – Huyện Thuận An – Tỉnh Bình Dương
 3. KHU CÔNG NGHIÊP VISIP 2B . Vị trí : Xã Thuận Hòa – Huyện Thuận An – Tỉnh Bình Dương
 4. KHU CÔNG NGHIÊP SÓNG THẦN.
 5. KHU CÔNG NGHIÊP SÓNG THẦN 2. Vị trí : Xã Tân Đông Hiệp Dĩ An
 6. KHU CÔNG NGHIÊP SÓNG THẦN 3. Vị trí : Thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương
 7. KHU CÔNG NGHIÊP TÂN ĐÔNG HIỆP A. Vị trí : Xã Tân Đông Hiệp – huyện Dĩ An
 8. KHU CÔNG NGHIÊP TÂN ĐÔNG HIỆP B. Vị trí : Đường 4 – KCN Tân Đông Hiệp B – Dĩ An
 9. KHU CÔNG NGHIÊP TÂN ĐÔNG HIỆP. Vị trí : Dĩ An – Bình Dương
 10. KHU CÔNG NGHIÊP BÌNH CHUẨN. Vị trí : Xã Bình Chuẩn – huyện Thuận An – Bình Dương
 11. KHU CÔNG NGHIÊP NAM TÂN UYÊN. Vị trí : Ấp 4 Xã Khánh Bình Huyện Tân Uyên
 12. KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG AN. Vị trí : xã Bình Hoà – huyện Thuận An – Bình Dương
 13. KHU CÔNG NGHIÊP RẠCH BẮP. Vị trí : Xã An Điền – huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương
 14. KHU CÔNG NGHIÊP VIỆT HƯƠNG 1. Vị trí : xã Thuận Giao – huyện Thuận An – Tỉnh Bình
 15. KHU CÔNG NGHIÊP VIỆT HƯƠNG 2A. Vị trí : An Tây – Bến Cát – Bình Dương
 16. KHU CÔNG NGHIÊP VIỆT HƯƠNG 2B . Vị trí : An Tây – Bến Cát – Bình Dương
 17. KHU CÔNG NGHIÊP KIM HUY.
 18. KHU CÔNG NGHIÊP DỆT MAY BÌNH AN. Vị trí : X.Bình Thắng – H.Dĩ An – Bình Dương
 19. KHU CÔNG NGHIÊP AN THẠNH. Vị trí : TT.An Thanh – H.Thuận An – Bình Dương
 20. KHU CÔNG NGHIÊP TÂN ĐỊNH AN. Vị trí : X.Hiệp An- TX.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 21. KHU CÔNG NGHIÊP MAI TRUNG .Vị trí : H.Bến Cát – Bình Dương
 22. KHU CÔNG NGHIÊP MỸ PHƯỚC 1. Vị trí : TT.Mỹ Phước – H.Bến Cát – Bình Dương
 23. KHU CÔNG NGHIÊP MỸ PHƯỚC 2/ Vị trí : TT.Mỹ Phước – H.Bến Cát – Bình Dương
 24. KHU CÔNG NGHIÊP MỸ PHƯỚC 3. Vị trí : TT.Mỹ Phước – H.Bến Cát – Bình Dương
 25. KHU CÔNG NGHIÊP BÌNH ĐƯỜNG. Vị trí : X.An Bình – H.Dĩ An – Bình Dương
 26. CỤM CN THÁI HÒA – CỤM CN PHÚ HÒA. Vị trí : Phường Phú Hoà – TX Thủ Dầu Một
 27. CỤM CN TÂN BÌNH. Vị trí : Xã Tân Bình – huyện Dĩ An – Bình Dương
 28. KHU CÔNG NGHIỆP DẦU TIẾNG. Vị trí : Thị trấn Dầu Tiếng- Huyện Dầu Tiếng
 29. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HIỆP. Vị trí : Xã Tân Hiệp – huyện Phú Giáo – Bình Dương
 30. 34 . KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH TÂN – TÂN BÌNH. Vị trí : Vĩnh Tân- Bình Mỹ- huyện Tân Uyên
 1. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN MỸ 1. Vị trí : Xã Tân Mỹ- huyện Tân Uyên – Bình Dương
 2. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN MỸ 2. Vị trí : Xã Tân Mỹ- huyện Tân Uyên – Bình Dương
 3. KHU CÔNG NGHIỆP AN TÂY. Vị trí : Xã An Tây – Huyện Bến Cát – Bình Dương
 4. KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH BÌNH. Vị trí : Xã Khánh Bình – huyện Tân Uyên – Bình Dương
 5. KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA. Vị trí : Xã Thới Hoà – Huyện Bến Cát – Bình Dương
 6. CỤM CN BÌNH CHUẨN. Vị trí : Xã Bình Chuẩn – huyện Thuận An – Bình Dương
 7. CỤM CN AN THẠNH. Vị trí : TT An Thạnh – huyện Thuận An – Bình Dương
 8. CỤM CN TÂN ĐÔNG HIỆP. Vị trí : Xã Tân Đông Hiệp – huyện Dĩ An – Bình Dương
 9. CỤM CN TÂN ĐỊNH AN. Vị trí : Xã Tân Định – huyện Bến Cát – Bình Dương
Thi công sơn epoxy hệ lăn 2 thành phần hoàn thiện 2

Thi công sơn epoxy hệ lăn 2 thành phần hoàn thiện 2

Công ty chúng tôi đã thi công hầu hết các: cụm công nghiệp và khu công nghiệp tại đồng nai như sau:

 1. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AMATA. Vị trí : P.Long Bình – TP Biên Hòa – Đồng Nai
 2. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC. Vị trí : Xã An Phước – H.Long Thành – Đồng Nai
 3. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÀO XÉ. Vị trí : Xã Sông Trầu – H.Trảng Bom – Đồng Nai
 4. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 1. Vị trí : P.An Bình – TP Biên Hòa – Đồng Nai
 5. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2. Vị trí : P.Long Bình Tân – TP Biên Hòa
 6. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH. Vị trí : Xã Phước An
 7. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊNH QUÁN. Vị trí : Xã La Ngà – H.Định Quán – Đồng Nai
 8. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU. Vị trí : Xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai
 9. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI, Vị trí : Xã Hố Nai 3 – H.Trảng Bom – Đồng Nai
 10. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH, Vị trí : Xã Xuân Lập – H.Cẩm Mỹ – Đồng Nai
 11. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG THÀNH. Vị trí : Xã Tam An – H.Long Thành – Đồng Nai
 12. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LOTECO. Vị trí : P.Long Bình – TP Biên Hòa – Đồng Nai
 13. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1. Vị trí : Xã Hiệp Phước – H.Nhơn Trạch
 14. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 2. Vị trí : Xã Phú Hội – H.Nhơn Trạch
 15. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 2 – LỘC KHANG
 16. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 2 – NHƠN PHÚ.
 17. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 3 – 4 -5 -6
 18. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG MÂY. Vị trí : Đường 767 – X.Bắc Sơn – H.Trảng Bom
 19. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ÔNG KÈO. Vị trí : 96 Quốc Lộ 1 – TP Biên Hòa – Đồng Nai
 20. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC. Vị trí : Xã Tam Phước – H.Long Thành
 21. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ. Vị trí : TT.Tân Phú – H.Tân Phú – Đồng Nai
 22. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH PHÚ. Vị trí : Xã Thạnh Phú – H.Vĩnh Cửu – Đồng Nai
 23. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP XUÂN LỘC. Vị trí : Xã Xuân Hiệp – H.Xuân Lộc – Đồng Nai
 24. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC, Vị trí : Xã Long Đức – H.Long Thành – Đồng Nai
 25. TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AGTEX LONG BÌNH. Vị trí : P.Long Bình – TP Biên Hòa
 26. CỤM CN GỖ TÂN HÒA- CỤM CN LONG BÌNH – CỤM CN THẠNH PHÚ 1, CỤM CN THẠNH PHÚ 2, CỤM CN DỐC 47, CỤM CN TAM PHƯƠC 1, CỤM CN BÌNH SƠN, CỤM CN VLXD AN PHƯỚC, CỤM CN LỘC AN, CỤM CN XÃ PHÚ THẠNH – VĨNH THANH, CỤM CN PHÚ ĐÔNG – PHƯỚC , . CN XÃ TÂN HẠNH KHÁNH, CỤM CN PHƯỜNG TÂN HÒA, CỤM CN XÃ QUANG TRUNG, CỤM CN VLXD HỐ NAI 3, TẠI CỤM CN AN VIỄN, TẠI CỤM CN SUỐI TRE 1
Sơn nền epoxy tự phẳng hoàn thiện

Sơn nền epoxy tự phẳng hoàn thiện

Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn thi công các t

hành phố, thị xã, huyện Long An  như: Thành phố Tân An, Thị xã Kiến Tường, Huyện Bến Lức, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Giuộc, Huyện Châu Thành, Huyện Đức Hòa, Huyện Đức Huệ, Huyện Mộc Hóa, Huyện Tân Hưng, Huyện Tân Thạnh, Huyện Tân Trụ, Huyện Thạnh Hóa, Huyện Thủ Thừa, Huyện Vĩnh Hưng

Công ty chúng tôi còn thi công các thành phố, thị xã, huyện Bà Rịa Vũng Tàu  như: KCN Long Sơn, KCN Hòa Long, KCN Sonadezi Châu Đức, KCN Phú Mỹ III, KCN Đá Bạc, KCN Phú Mỹ I, KCN Đông Xuyên, KCN Mỹ Xuân A, KCN Mỹ Xuân A2, KCN Mỹ Xuân B1 – CONAC, KCN Cái Mép, KCN Phú Mỹ II, KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, KCN Long Hương, KCN Đất Đỏ 1, Thị xã Bà Rịa, Huyện Xuyên Mộc, Huyện Long Điền, Huyện Côn Đảo, Huyện Tân Thành, Huyện Châu Đức, Huyện Đất Đỏ

Công ty chúng tôi còn thi công các thành phố, thị xã, huyện Bình Phước  như: Hiện nay, tỉnh Bình Phước có 11 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng

Công ty chúng tôi còn thi công các thành phố, thị xã, huyện Tây Ninh  như: Thành phố Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành, Thị xã Trảng Bàng, Huyện Bến Cầu, Huyện Châu Thành, Huyện Dương Minh Châu, Huyện Gò Dầu, Huyện Tân Biên, Huyện Tân Châu

Chúng tôi còn phân phối và thi công các tỉnh miền trung, tây nguyên, miền tây như: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

“Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, thi công hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến khảo sát, tư vấn hoàn toàn miễn phí”

Hãy nhất máy và gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất! (24/7)

Công ty TNHH Công Nghệ Phong Phú

: 288/21 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, Tp. HCM
: 0909 469 769 - MST:0313131265
: phongphuepoxy@gmail.com
: https://phongphuepoxy.com

Văn Phòng Bình Dương

: 61/3 Huỳnh Tấn Phát, Kp. Đông A, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương
: 0274 6543 179
: phongphuepoxy@gmail.com
: https://phongphuepoxy.com

Văn Phòng Miền Trung

: 180 Ỷ Lan, P. Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
: 0256 360 56 68
: phongphuepoxy@gmail.com
: https://phongphuepoxy.com

Tin liên quan

Công trình thi công sơn chống thấm urethane waterproof gồm những công trình nào?

Quy trình thi công sơn chống thấm urethane waterproof gồm những bước nào?

Giá sơn chống thấm urethane waterproof là bao nhiêu?

Mua bán sơn chống thấm urethane waterproof ở đâu?

Đối Tác Khách Hàng