Sơn Lót epoxy APP PRIMER PRO

SƠN LÓT EPOXY APP PRIMER PRO là sự kết hợp chuỗi nhựa amid amind với hạt nhựa Epoxy, dùng làm chất kết dính và mau khô với khã năng ngăn ngừa hoàn hảo các hóa chất và nước & dầu mở.
APP PRIMER PRO cung cấp khã năng bám dính tuyệt đối các bề mặt: bê tông có mác bê tông cao, sắt mạ kẽm.

Danh mục: