Sơn epoxy gốc nước Sikafloor 2530W | Phong Phú

Sơn epoxy gốc nước Sikafloor 2530W. Sikafloor 2530W bảo vệ chống sự xâm thực của muối cho tường trong đường hầm không tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng.

Danh mục: