Sơn Epoxy hệ tự phẳng 932 – Hãng sơn Noroo Nanpao

Sơn epoxy hệ tự phẳng 932. Sơn epoxy hệ tự phẳng 932 là 2 thành phần hệ tự san phẳng không dung môi. Được làm từ nhựa epoxy và chất làm cứng, chất phụ gia và