Sơn phủ màu 926 | Hãng sơn Noroo Nanpao

Sơn phủ màu 926. Gồm keo epoxy và chất đông cứng kết hợp với nguyên liệu màu chống a xít, kiềm tinh chế thành sơn phủ hai thành phần có khả năng chống ăn mòn