Sơn lót nền bê tông Sureseal PS38

Sơn lót nền bê tông – Sơn Sureseal PS38. Sơn Sureseal PS38 của Kansai là loại sơn lót epoxy hai thành phần có độ nhớt thấp, được sản xuất với đặc tính thẩm thấu cao cho bề mặt bê tông ẩm.

Danh mục: