Dung môi 037U(S)

Dung môi 037 U (S). NUỐT: Phải cực kỳ cẩn thận để không bị ngạt, ói mửa. Chăm sóc y tế ngay lập tức.

Danh mục: