Chống thấm lộ thiên Sporthane WTR Exposure

Chống thấm lộ thiên Sporthane WTR Exposure. Là loại sơn epxoy chống thấm gốc Polyurethane dùng để chống thấm cho các tầng hầm, phần mái phần bên ngoài nhà

Danh mục: