Sơn Epoxy biến tính ET5740

Sơn epoxy biến tính ET5740. Bảo vệ da và mắt, tránh tiếp xúc trự tiếp với sơn và tránh hít thở hơi của dung môi. Sử dụng quạt thông gió.

Danh mục: