Sơn phủ Polyurethane – UT6581

Sơn phủ Polyurethane – UT6581. Là loại sơn epxoy chống thấm gốc Polyurethane dùng để chống thấm cho các sàn bê tông, nền nhà xưởng và các bề mặt tường nhà, tườn

Danh mục: