Sơn phủ hồ nước sinh hoạt ET5775

Sơn phủ hồ nước sinh hoạt ET5775. là loại sơn hai thành phần, gốc nhựa epoxy, hiệu quả làm giảm sự ăn mòn của bê tông và chất ô nhiễm môi trường của bên trong

Danh mục: