Sơn lót hồ nước sinh hoạt EP1775

Sơn lót hồ nước sinh hoạt EP1775. KOREPOX EP1775 là loại sơn hai thành phần, gốc nhựa epoxy, hiệu quả làm giảm sự ăn mòn của bê tông và chất ô nhiễm môi trường

Danh mục: