Sơn phủ Polyurethane – Sporthane Top coat

Sơn phủ Polyurethane – Sporthane Top coat. Là loại sơn epxoy kcc chống thấm gốc Polyurethane có khả năng chống lại sự mài mòn, chống hóa chất và bền trong mọi

Danh mục: