Sơn lót Epoxy đặc chủng EP118-3

Sơn lót Epoxy đặc chủng EP118-3. SƠN LÓT EPOXY EP118-3 là sự kết hợp chuỗi nhựa amid với hạt nhựa Epoxy, dùng làm chất kết dính và mau khô với khã năng ngăn

Danh mục: