Sơn lót Epoxy EP118

Sơn lót Epoxy – EP118. SƠN LÓT EPOXY EP118 là sự kết hợp chuỗi nhựa amid với hạt nhựa Epoxy, dùng làm chất kết dính và mau khô với khã năng ngăn ngừa hoàn hảo

Danh mục: