Sơn tự phẳng Polyurethane Concrete – I Krete MF 3mm

Sơn tự phẳng KCC Crete MF. KCC CRETE MF là sơn sàn polyurethane (pu) loại vật liệu đổ sàn tự san phẳng, gốc vữa polyurethane, có khả năng chịu sốc nhiệt, bề mặt

Danh mục: